Acest magazin foloseste cookies si alte tehnologii pentru a imbunatati experienta dumneavoastra pe site! Continuarea navigarii pe site inseamna acceptul dvs. cu privire la Politica de confidentialitate. close

Persoana juridica, PFA ILIE V. BOGDAN (înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului cu numărul F29/824/2017, Cod Unic de Înregistrare 38237390), în calitate de furnizor, prelucrează date cu caracter personal, conform articolului 6, paragraful 1, punctul c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Scopul pentru care sunt prelucrate datele personale: 

- pentru întocmirea facturilor sunt solicitate următoarele date: nume, prenume, adresă (aceste date sunt obligatorii pentru identificarea cumpărătorului din factură, cf. art. 319 din Codul Fiscal);

- pentru comunicare în timpul livrării produselor sau efectuării serviciilor, sunt solicitate următoarele date: telefon și adresă de email;

- pentru livrarea serviciilor/produselor incluse în factură, sunt solicitate următoarele date: adresa de livrare;

- pentru informarea privind activități de marketing sau administrative (evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului), pot fi solicitate următoarele date: telefon și adresa de email.

Stocarea datelor personale:

- datele cu caracter personal ale persoanelor menționate pe factură, vor fi stocate până la expirarea termenului limită de prescriere a unei datorii fiscale – respectiv 5 ani de la finalul anului în care a fost emisă factura.

Înstrăinarea datelor cu caracter personal:

- datele dumneavoastră cu caracter personal, pot fi furnizate altor companii cu care furnizorul se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, servicii găzduire internet, etc.

- în baza și în limitele prevederilor legale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Poliție, organele de cercetare penală, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului.

Drepturile clientului:

- orice client are dreptul de a accesa datele personale, inclusiv dreptul de a face copii ale acestor date, dreptul de a rectifica datele personale, dreptul de a șterge datele personale, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), dreptul de a limita prelucrarea datelor.

Adrese de contact pentru protecția datelor:

Pentru informații privind protecția datelor, puteți utiliza următoarele adrese de contact:

- email: office@danyelladecoart.ro

- telefon: 0775161558